Rodinný dom Slnečné stráne BB

ROK a MESTO

2018 – Banská Bystrica

ARCHITEKT

NÁVRH OSVETLENIA

Mgr. Dušan Ondík

POUŽITÉ SVIETIDLÁ

Karizma Luce